خودرو بر شیراز
در حال بارگزاری...

همه روزه و در همه ساعات فعال هستیم

 خودروبرهای امدادخودرو اتحادیه دار شدند - 09173026064 1399/05/18

خودروبرهای امدادخودرو اتحادیه دار شدند - 09173026064

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت اظهار داشت: از مزایای این دستورالعمل علاوه بر کاهش و از بین رفتن نارضایتی های عمومی می توان به متحد الشکل شدن تمامی خودروها با رنگ و لباس و علایم یکسان، تعیین نرخ گذاری مصوب از سوی اتحادیه مربوط برای جابجا ...

دسته بندی ها