خودرو بر شیراز
در حال بارگزاری...

همه روزه و در همه ساعات فعال هستیم

اکتان سوخت  09176042366 1399/07/16

اکتان سوخت 09176042366

درجه اکتان مقدار سوخت  که قبل از احتراق خودبخودی می تواند فشرده شود را به ما نشان میدهد. زمانیکه گاز فشرده شده توسط جرقه شمع محترق می شود به موتور ضربه میزند لذا برای جلوگیری از واردشدن صدمه به موتو اکتان گاز را پایین می آورند تا همه چیز تحت کنترل با ...

دسته بندی ها