خودرو بر شیراز
در حال بارگزاری...

همه روزه و در همه ساعات فعال هستیم

ایا بادنیتروژن باعث کاهش مصرف سوخت می شود 1399/09/07

ایا بادنیتروژن باعث کاهش مصرف سوخت می شود

در این مقاله به بررسی موثر بودن نیتروژن بجای اکسیژن در لاستیک و بررسی مزایای آن می پردازیم و اینکه آیا نیتروژن برای لاستیک سودمند است.

دسته بندی ها