خودرو بر شیراز
در حال بارگزاری...

همه روزه و در همه ساعات فعال هستیم

راهنمای گام به گام ، پس از تصادف اتومبیل چکاری باید انجام بدیم 1399/08/07

راهنمای گام به گام ، پس از تصادف اتومبیل چکاری باید انجام بدیم

در تصادف بوجود امده بین دو خودرو چکار باید بکنیم تا در آینده در طی مراحل قانونی و دریافت بیمه از شرکت بیمه به دردسر نیافتیم.

دسته بندی ها