خودرو بر شیراز
در حال بارگزاری...

همه روزه و در همه ساعات فعال هستیم

جی ام سی یوکان 2021 1400/08/28

جی ام سی یوکان 2021

جی ام سی یوکان 2021  نزدیک به صدر رده بندی شاسی بلند های بزرگ ما قرار دارد. هم در داخل و هم از بیرون بسیار زیاد است و همچنین قدرتمند و راحت است.

دسته بندی ها