خودرو بر شیراز
در حال بارگزاری...

همه روزه و در همه ساعات فعال هستیم

فیلم آموزشی درباره ضد یخ خودرو 1399/09/27

فیلم آموزشی درباره ضد یخ خودرو

در این فیلم به بررسی ضد یخ خودرو پرداخته می شود و از لحاظ فنی ضد یخ خودرو بررسی می شود تا اهمیت ضد یخ مناسب برای خودرو را بهتر بشناسید.

دسته بندی ها